Stanowiska

Prezes zarządu

Informacje

Prezes zarządu - Roman Bednarek

ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

Prezes Zarządu dokonuje samodzielnie wszelkich czynności w imieniu Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, a w szczególności:
1. zatrudnia i zwlania pracowników,
2. ustala wynagrodzenie dla pracowników,
3. występuje w stosunku do pracowników w imieniu pracodawcy, jakim jest Spółka,
4. wnioskuje i podejmuje inicjatywy związane z bieżącą działalnością Spółki,
5. pełni nadzór organizacyjny nad działalnością Spółki w sprawach
nie zastrzeżonych do właściwości innych organów,
6. kieruje pracami Zarządu w tym organizuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
7. reprezentuje Zarząd i składa w jego imieniu sprawozdania na Zgromadzeniu
Wspólników.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 19:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 684
06 lutego 2016 19:10 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Prezes zarządu.