Czym się zajmujemy

Prowadzimy działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków.W szczególności zajmujemy się ujmowaniem wody z ziemi, jej uzdatnianiem i dystrybucją przy wykorzystaniu sieci wodociągowej, a także odprowadzaniem ścieków siecią kanalizacyjną, przyjmowaniem ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi oraz oczyszczaniem ścieków.

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości oraz niezawodnego odprowadzania ścieków, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska a także optymalizację ponoszonych kosztów.Nie prowadzimy innej działalności poza wyżej wymienioną.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 19:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 285
06 lutego 2016 19:51 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 19:51 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.