Nasi użytkownicy

Z naszych usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków korzystają indywidualne gospodarstwa domowe, instytucje, szkoły, jednostki handlowe, zakłady przemysłowe, które przyłączone są do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Ponadto z usług w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków korzystają podmioty dowożące ścieki pojazdami asenizacyjnymi

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 19:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 624
06 lutego 2016 19:50 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
06 lutego 2016 19:49 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.