Dane teleadresowe

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zelowie Sp. z o. o. zs w Maurycowie

Lokalizacja

woj. łódzkie

Telefon

44/634 13 06

Faks

44/ 634 13 06

INFORMACJE SYSTEMOWE O WYBRANEJ JEDNOSTCE

Kod terytorialny GUS: 1001083
Numer rachunku bankowego: 54 8965 1018 2002 0074 1147 0001

INFORMACJE OGÓLNE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU W JEDNOSTCE

Stan na dzień: 2015-03-31
Zatrudnienie ogółem (osoby): 20
Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty: 19
Liczba stanowisk kierowniczych: 2
Średnie wynagrodzenie netto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto (miesięczne) na stanowiskach kierowniczych: brak informacji
Średnie wynagrodzenie netto w jednostce: brak informacji
Średnie wynagrodzenie brutto w jednostce: brak informacji

POZOSTAŁE INFORMACJE O JEDNOSTCE

StatusPrawny lub forma prawna: spółka z o.o.
Nazwa organu tworzącego: Gmina Zelów
Akt tworzący: Uchwała Nr XLVI/318/97 Rady Miejskiej w Zelowie
z dnia 28 października 1997 r. w sprawie utworzenia
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Liczba zatrudnionych: 20
Przedmiot działania i kompetencje: 1. Produkcja i zaopatrzenie w wodę.
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
3. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Informacje o użytkownikach: Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze korzystające z usług zaopatrzenia w wodę o dprowadzania ścieków.
Struktura własnościowa: własność samorządowa

GODZINY OTWARCIA

Biuro Przedsiębiorstwa czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Dział Wodociągów i Kanalizacji - dyżur całodobowy.

SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPRAW

W biurze Spółki w godzinach 7.00 do 15.00:
- wydawanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- wystawianie faktur,
- pobieranie opłat za wodę i ścieki,
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
- załatwianie innych spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków.
Zgłaszanie awarii - w biurze Spółki lub telefonicznie na numer:
- awarie wodociągowe - 502370887,
- awarie kanalizacyjne - 509242471.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lutego 2016 18:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 17410
06 lutego 2016 19:53 (Administrator) - Dodanie danych kontaktowych.
06 lutego 2016 19:53 (Administrator) - Dodanie danych kontaktowych.
06 lutego 2016 19:53 (Administrator) - Dodanie danych kontaktowych.